Om oss

Bökenäs Torkö Samfällighetsförening är en vägförening som ansvarar för skötsel och underhåll av Torkövägen.

Föreningens styrelse består av:

Jan-Gunnar Lundgren, ordf.

Christian Hansen, kassör

Claes Karlsson, sekreterare

Tomas Berg, ledamot

 

Styrelsesuppleanter:

Jennie Martinsson

Peter Thorman

Nils-Göran Nilsson