Om oss

Bökenäs Torkö Samfällighetsförening är en vägförening som ansvarar för skötsel och underhåll av Torkövägen.

Föreningens styrelse består av:

Jan-Gunnar Lundgren, ordf.

Christian Hansen, kassör

Claes Karlsson, sekreterare

 

Styrelsesuppleanter:

Jennie Martinsson

Peter Thorman

Staffan Rosen

 

Revisorer:

Charlotte Löfdahl och Håkan Braf

Revisorssuppleanter:

Erik Hulten och Jan-Olof Tynnerstål

 

Valberedning:

Helen Smitt och Martin Börjesson